fbpx
goodfirms LOGO Created with Sketch.
  Scrum

  Scrum – znaczenie w zarządzaniu projektami

  W przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych metod, które skupiają się na sztywnych planach i hierarchii, Scrum priorytetowo traktuje zwinność, współpracę. Co więcej, w tej metodyce, zamiast pracować nad całym projektem przez wiele miesięcy, zespoły skupiają się nad ciągłym dostarczaniem małych i użytecznych fragmentów produktu. Wskutek tego klient otrzymuje szybko poszczególne elementy, a każdy z nich jest ulepszany na podstawie zebranego feedbacku.

  Scrum co to – pojęcie i zastosowanie w praktyce

  Scrum to framework zarządzania projektem, który czerpie z zasad metodyk zwinnych (Agile). Skupia się na ciągłej poprawie, elastyczności i dostarczaniu wartości. Najczęściej ramy postępowania określone przez tę metodykę stosuje się w branży IT, jednak dzięki praktyczności inne obszary biznesu równie chętnie z niej korzystają. W praktyce, zastosowanie Scrum przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, pozwala skupić się na dostarczaniu najważniejszych funkcji produktu w pierwszej kolejności. Wprowadza także rytm do procesu twórczego, definiując krótkie, regularne iteracje, znane jako sprinty, po których dostarczany jest działający produkt. Innym ważnym aspektem Scrum jest rola zespołu. Są one samoorganizujące i interdyscyplinarne, co oznacza, że mają pełną kontrolę nad tym, jak pracują i co robią.

  Co to Scrum i z jakich elementów się składa?

  Metodyka Scrum składa się z szeregu zależnych między sobą komponentów. Dlatego, aby zrozumieć, co to Scrum, powinieneś poznać je bliżej.

  1. Role – występują trzy kluczowe role: Właściciel Produktu (Product Owner), Scrum Master i Zespół Scrum (Scrum Team).
  2. Zdarzenia – proces składa się z pięciu zdarzeń: Planowanie Sprintu (Sprint Planning), Praca Sprintu (Sprint Work), Przegląd Sprintu (Sprint Review), Retrospekcja Sprintu (Sprint Retrospective) i Codzienny Scrum (Daily Scrum). Te zdarzenia pomagają zespołowi planować, monitorować i poprawiać swoją pracę.
  3. Artefakty – można wyróżnić trzy główne artefakty: Katalog Produktu (Product Backlog), Plan Sprintu (Sprint Backlog) i Inkrement (Increment). Pomagają one zespołowi rozumieć, co ma do zrobienia i jakie postępy osiągnął.

  Scrum co to jest – porównanie z innymi metodykami zarządzania projektami

  Chociaż Scrum to popularny wybór w zarządzaniu projektami, to inne metodyki mogą być równie efektywne w zależności od specyfiki projektu, np. Kanban czy Waterfall. Kanban, podobny do Scrum, ale skupia się bardziej na ciągłym dostarczaniu, nie na iteracjach. Tymczasem Waterfall charakteryzuje się dużo większym rygoryzmem, dzieląc projekty na poszczególne, sztywne fazy. Istotne jest, że Scrum wyróżnia się podejściem zachęcającym do ciągłego uczenia się i poprawy. Jest to pragmatyczne podejście, które lepiej odpowiada na zmieniające się okoliczności i fakty, a nie z góry ustalone plany. Nasi eksperci są do dyspozycji, aby pomóc Ci wybrać najlepszą strategię dla Twojego projektu. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły Twojego pomysłu!

  Jak możemy Ci pomóc?
  Porozmawiaj z nami!
   Kamil
   Head of Business Development
   Kliknij, aby podejrzeć